Koningsdag 2014

20140425-002618.jpg

Na jarenlang Koninginnedag hebben we dit jaar een debuut, namelijk Koningsdag. Ook is er op deze feestelijke dag een debuut voor Hattrick Percussion. Ons eerste openbare optreden. Zowel voor onze band als voor onze AMV leerlingen. We nodigen iedereen van harte uit om dat met ons mee te beleven.
Verder is het mogelijk om eens op een echt drumstel te trommelen. En in samenwerking met de kinderboerderij houden we een “stokken voor stokken” actie. We verkopen zuurstokken en de opbrengst gaat naar de kinderboerderij én de stichting Hattrick Percussion.

Graag tot zaterdag! Koningsdag!

Gezien op Hazenweb

Ons nieuwe logo

Logo Hattrick Percussion

Met trots presenteren we ons logo.

Een ontwerp van Robin Duijs met een speelse uitstraling. Een kleine trom op een ride-bekken, die samen een hoed vormen.
De kleur is een variatie op de donkerrode kleur uit de vlag van Nijmegen.

Vrolijk Pasen

Paaseieren schilderen tijdens de AMV les. Vandaag hebben onze generale repetitie gehad voor ons eerste optreden, volgende week zaterdag, tijdens de oranjemarkt op Koningsdag.
Maar eerst hebben we paaseieren geschilderd. Tijdens het schilderen luisterden we naar muziek en zodra een nummer was afgelopen gaven we onze eitjes door aan onze rechter buurman of vrouw. Op die manier hebben we samen gewerkt aan een verbluffend mooi resultaat. Net als samen muziek maken. Teamwork, elkaar aanvullen en er samen iets moois van maken. En dat mag gezien worden.

20140419-171140.jpg


Klik hier voor meer informatie over ons project Pop en Percussie de Goffert.


Musica è

Muziek is …..

Muziek is de kunst zich te uiten door middel van de combinatie en de effecten van geluiden.

Melodie – harmonie – ritme:
1. Melodie is de combinatie van opeenvolgende noten (solo, zang)
2. Harmonie is de combinatie van simultane tonen (de akkoorden)
3. Ritme is de combinatie van waarden.

bron:Wikipedia – Muziek
Muziek is een kunstvorm die gebruikmaakt van klanken, geschikt in een bepaalde tijdsduur. Om muziek te maken wordt gebruikgemaakt van de elementen toonhoogte, ritme, geluidssterkte (muzikale dynamiek), klankkleur en textuur (monofonie, polyfonie e.d.), maar ook stilte. Het woord is afgeleid van het Griekse μουσική (mousikè), ‘kunst van de Muzen’.

Voor zover bekend hebben alle culturen in alle tijden muziek gekend, maar omdat deze kunst op verschillende plaatsen en in verschillende tijden steeds weer anders beoefend (en ervaren) werd en wordt, is er geen eensgezindheid omtrent de definitie van muziek: wanneer is iets muziek en wanneer niet? Het uiteindelijke antwoord op deze kernvraag verschilt bij de diverse muziektheoretici en filosofen. Dit verklaart wel de grote verscheidenheid aan muziekstijlen door de tijden heen, in diverse (sub)culturen.

Het is echter wel een onomstreden feit dat het bij muziek altijd om het hoorbare (of het ontbreken daarvan) gaat, in tegenstelling tot het zichtbare in de beeldende kunsten. Muziek is een tijdskunst, met hoorbare (geluiden, klanken, tonen) of onhoorbare (stiltes, pauzes) elementen in opeenvolging of tegelijkertijd. Daarnaast worden geluiden alleen tot muziek gerekend als iemand de bedoeling heeft muziek te maken. Muziek kan dus niet ‘per ongeluk’ worden gemaakt. Daarmee is muziek nauw verwant aan poëzie, waarbij de beide elementen van zichtbaar en hoorbaar verenigd worden, hetgeen bij geschreven muziek eveneens het geval is. Een ander woord voor muziek (als creatie) is toonkunst.