Muziek hoort bij opvoeding

Voor veel ouders hoort muziekles, net als sporten, gewoon bij de opvoeding. Er zijn verschillende onderzoeken gedaan naar kinderen en muziek. De conclusie is vrijwel altijd: muziek maken is niet alleen leuk, maar ook goed voor de ontwikkeling.

Muziek kan een belangrijke rol spelen in het leven van kinderen. Met muziek kunnen gevoelens tot uitdrukking worden gebracht. Muziek kan een uitlaatklep zijn, voor kinderen en volwassen. Daarbij kan het maken van muziek een samenbindende factor zijn tussen kind en ouder. Muziek schijnt ook een positieve invloed te hebben op het geheugen. Kinderen die muziek maken, schijnen zelfs beter te kunnen leren. Veel kinderen vinden muziek spelen samen met andere kinderen heel gezellig. Het bevordert zo de sociale contacten. Ook de fijne motoriek wordt geoefend door het bespelen van een instrument. Bovendien stimuleert muziek maken de samenwerking tussen de linker en de rechter hersenhelft. Om goed klinkende muziek te kunnen maken, moet namelijk de rechter “melodie”-kant samenwerken met de linker “ritme”-kant. Het is bekend dat muzikanten een betere balans hebben tussen de hersenhelften. Op welke leeftijd een kind begint met muziekles, is per kind verschillend. Elk kind is tenslotte verschillend en ontwikkelt zich in zijn eigen tempo.

Muziek maken is voor iedereen, ieder op zijn eigen niveau. Algemene muzikale vorming is een goed begin om kennis te maken met muziek en te ontdekken waar je interesses liggen en welke mogelijkheden er zijn.

De stichting Hattrick Percussion heeft als doel om muzikale vorming toegankelijk te maken voor een breed publiek. Daarvoor bieden we, voor een gunstige prijs, lessen algemene muzikale vorming aan. De lessen worden op zaterdagochtend gegeven op Kinderboerderij de Goffert.

Belangstelling? Klik hier om je direct aan te melden.


Klik hier voor meer informatie over ons project Pop en Percussie de Goffert.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *