Muziek maakt slim!

Muziek maken is leuk en bovendien hebben wetenschappelijke onderzoeken bewezen dat het een zeer positieve invloed heeft op de intelligentie en de sociale vaardigheden van kinderen.

Door zelf muziek te maken wordt het intelligentiequotiënt van kinderen verhoogd en vooral het abstractievermogen en het analytisch denken sterk verbeterd. Het gezamenlijk musiceren versterkt daarbij het groepsgevoel en de discipline, evenals de sociale en emotionele vaardigheden. Bovendien leidt dit tot een positiever zelfbeeld.

Meer informatie over dit onderwerp vindt u op www.muziek maakt slim.nl


Klik hier voor meer informatie over ons project Pop en Percussie de Goffert.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *