Muziekles verbetert langetermijn geheugen

Muzikanten lijken relatief goed te presteren bij taken waarbij ze hun langetermijngeheugen gebruiken, zo blijkt uit nieuw wetenschappelijk onderzoek.

Mensen die meer dan vijftien jaar muzikale training hebben gevolgd, slagen er beter in om afbeeldingen lange tijd te onthouden dan niet-muzikale personen.

Ook zijn hersengebieden die verband houden met het langetermijngeheugen bovengemiddeld actief bij muzikanten.

Dat dat beweren Amerikaanse wetenschappers op basis van bevindingen die ze hebben gepresenteerd op de conferentie Neuroscience 2014 in Washington.

Geheugentest 
De wetenschappers van de Universiteit van Texas lieten bij hun onderzoek veertien muzikanten en vijftien niet-muzikale proefpersonen een geheugentest maken waarbij ze een lijst woorden en plaatjes moesten memoriseren.

Later werden ze geconfronteerd met nieuwe lijsten, waarop ze moesten aangeven welke woorden en afbeeldingen ze al eerder hadden gezien.

Tijdens de test werden er EEG-scans gemaakt van hun hersenen, waaruit bleek dat de muzikanten relatief veel activiteit vertoonden in de frontale en pariëtale kwab bij de verwerking van informatie. Deze hersengebieden zijn betrokken bij diverse taken van het langetermijngeheugen.

Plaatjes
De muzikanten presteerden ook beter bij de geheugentest dan de niet-muzikanten, al scoorden ze alleen significant hoger bij het memoriseren van afbeeldingen.

De muzikantenstudie moet worden gezien als een verkennend onderzoek. Het experiment moet worden herhaald met meer proefpersonen om definitieve conclusies te trekken over de invloed van muzikale training op het langetermijngeheugen.

Muziekstukken
Maar het lijkt hoofdonderzoekster Heekyeong Park aannemelijk dat muzikanten hun langetermijngeheugen tijdens hun training versterken door het memoriseren van muziekstukken.

“Eerder onderzoek heeft al uitgewezen dat het werkgeheugen van muzikanten ook relatief goed werkt”, verklaart ze op de nieuwssite van de Universiteit van Texas. “Als we kunnen bewijzen dat hun langetermijngeheugen ook profiteert van de training zou muziekles misschien een goed behandeling kunnen zijn voor mensen met een cognitieve achterstand.”

Bron: nu.nl


Klik hier voor meer informatie over ons project Pop en Percussie de Goffert.


Pop en Percussie De Goffert is een initiatief van Hattrick Percussion

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *