AVG Privacy Verklaring

0 Inleiding

In deze AVG privacy verklaring lees je alles over de manier waarop jouw persoonsgegevens worden verzameld en hoe daarmee omgegaan wordt. Zo wordt uitgelegd waar jouw gegevens opgeslagen liggen en voor welke doelen jouw gegevens opgeslagen worden. Daarnaast vind je hier ook al jouw rechten met betrekking tot jouw gegevens en hoe je gebruik kunt maken van die rechten. De privacyverklaring zal soms gewijzigd worden door bijvoorbeeld wetswijzigingen. Het is daarom raadzaam de verklaring periodiek te raadplegen. 

1 Stichting Hattrick Percussion

Stichting Hattrick Percussion is een muzikale organisatie die lessen, workshops, trainingen en optredens verzorgt.
Er zijn situaties waarin jouw gegevens door ons verzameld worden. Vanwege dit feit willen we je informeren hoe wij daar mee omgaan en hoe je jouw wensen rondom je gegevens kenbaar kan maken.
Als je je niet prettig voelt rondom het gebruik van jouw gegevens door Stichting Hattrick Percussion, laat het ons dan weten! Dit kan je doen via:
info@hattrickpercussion.nl
Telefoon 0611432640
Amsterdamseweg 471, 6816 VK Arnhem

2 Doel Gegevens

Je gegevens worden voor bepaalde doelen ingezameld door Stichting Hattrick Percussion. Het gebruik van deze gegevens wordt hieronder toegelicht:

Het versturen van informatie
Ten eerste gebruikt Stichting Hattrick Percussion jouw contactgegevens om je op de hoogte te houden van optredens en andere evenementen, en om je partijen en schema’s op te kunnen sturen.

Contact opnemen
Met jouw gegevens kunnen wij contact opnemen als er iets onverhoopt verandert of als er iets aan de hand is waarbij contact opnemen nodig is.

3 Ontvangers

Jouw gegevens worden bij Stichting Hattrick Percussion centraal opgeslagen, waardoor het gehele bestuur hier bij kan. Gegevens die je op de site achterlaat (zoals door formulieren invullen) worden door de website host en servers opgeslagen.

4 Opslagperiode

Jouw gegevens worden voor langere tijd bewaard, maar nooit langer dan nodig is voor het uitvoeren voor activiteiten, tenzij we door een wettelijke regeling jouw gegevens langer moeten bewaren.

5 Beveiliging

Er worden van jouw persoonsgegevens geen fysieke kopieën gemaakt. Je gegevens worden alleen beheerd in de eerdergenoemde systemen en software.
De apparaten en systemen die jouw gegevens bevatten zijn alleen bereikbaar met een wachtwoord en/of vingerafdruk van een bestuurslid

6 Jouw rechten

Recht op inzage
Je hebt het recht om te allen tijde jouw gegevens op te vragen door middel van telefonisch of e-mail contact.

Recht op rectificatie
Als je gegevens niet (meer) kloppen, heb je het recht om dit te laten rectificeren door ons.

Recht op overdracht
Als je overstapt naar een andere partij of dienst, heb je het recht om de gegevens die bij Stichting Hattrick Percussion staan opgeslagen over te laten brengen naar de nieuwe partij.

Recht op wissen van gegevens
Wil je dat jouw gegevens bij ons niet langer vastgelegd zijn? Dan kan je dit kenbaar laten maken, en verwijderen wij jouw gegevens uit ons bestand.

Recht op het indienen van een klacht
Je hebt het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegeven als je vindt dat wij niet op de juiste manier met jouw gegevens omgaan.

Recht op stoppen gegevensgebruik
Wil jij niet dat wij jouw gegevens gebruiken? Dan heb je het recht op het stoppen van het gebruik van jouw persoonsgegevens.

7 WhatsApp groepen

Om contact vlot en modern te laten verlopen, maakt Stichting Hattrick Percussion gebruik van WhatsApp groepen. Hiervoor zal je altijd eerst een uitnodiging krijgen. Hierin kunnen groepsleden jouw nummer lezen, en heb je het recht om hieruit te stappen. Dit vooral vanwege de gevoeligheid van een telefoonnummer.

8 Plichten

Stichting Hattrick Percussion verwerkt persoonsgegevens op grond van sociaal en commercieel belang. Denk hierbij aan het versturen van partijen, leskaarten en het uitnodigen voor concerten. Jouw gegevens zullen nooit verkocht worden aan derden.

De gegevens die wij je vragen zijn de minimale benodigde gegevens voor het aanbieden van de diensten of producten. Als deze gegevens niet worden aangeleverd, kunnen wij de betreffende dienst niet leveren.
Mocht het nodig zijn om jouw gegevens te delen met anderen, dan wordt eerst jouw toestemming hiervoor gevraagd.

Stichting Hattrick Percussion behoudt zich het recht gegevens te openbaren wanneer dit wettelijk is vereist dan wel wanneer zij zich gerechtvaardigd acht om te voldoen aan een juridisch verzoek/proces of om de rechten, eigendom of veiligheid van Stichting Hattrick Percussion te beschermen. Daarbij zullen wij altijd jouw recht op privacy zoveel mogelijk respecteren.
Heb je toch vragen? Neem gerust contact op via onderstaande gegevens.
info@hattrickpercussion.nl
Telefoon 0611432640 Bram Wenno, secretaris.

AVG privacy verklaring

Klik hier om de AVG Privacywet formulieren van Stichting Hattrick Percussion te openen.


Pop en Percussie De Goffert is een initiatief van Stichting Hattrick Percussion, in samenwerking met kinderboerderij De Goffert.


Logo Hattrick Percussion

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *