Aanmelden AMV – voorjaar 2015

  Gegevens ouder/verzorger

  Uw naam (verplicht)

  Uw email (verplicht)

  Uw telefoonnummer

  Uw adres (straatnaam en huisnummer)

  Uw postcode en woonplaats

  Gegevens leerling

  Roepnaam (verplicht)

  Achternaam (verplicht)

  Geslacht (verplicht)
  meisjejongen

  Geboortedatum (verplicht)

  Startdatum en kosten

  De lessen starten op zaterdag 31 januari 2015.
  De prijs voor 15 AMV lessen bedraagt € 45,--

  Het lesgeld kan overgemaakt worden op:

  BankrekeningNL16 RABO 0138 9185 11
  Ten name vanStichting Hattrick Percussion
  Onder vermelding vanlesgeld AMV en de naam van de leerling

  Opmerking